ผมต้องบางหรือร่วงแค่ไหนถึงต้องปลูกผม pantip

ปลูกผม pantip สำหรับผู้ที่มีปัญหาศีรษะล้าน การปลูกผม (Hair Transplantation) เป็นวิธีการผ่าตัดที่ทำการเคลื่อนย้ายเส้นผมหรือเส้นขนจากบริเวณหนึ่งมายังบริเวณที่ต้องการ ซึ่งการปลูกผมมักจะเลือกเส้นผมจากหนังศีรษะบริเวณด้านข้างและด้านหลังแล้วย้ายมาปลูกบริเวณด้านหน้าหรือบริเวณขวัญ

ปลูกผมเป็นหนึ่งในการศัลยกรรมผิวหนังเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะนำเอาผมของตัวผู้เข้ารับการปลูกผมมาใช้ในการปลูกผม การปลูกผมจะต้องทำภายในสถานพยาบาล และใช้ยาชาเฉพาะที่ในขณะที่ทำการปลูกผม

ผมร่วงแค่ไหนถึงจะปลูกผม

ผู้ที่คิดจะปลูกผมต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะปลูกผมได้ การปลูกผมเหมาะกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • ผู้ที่มีหน้าผากกว้างหน้าผากสูงแต่กำเนิด
 • ผู้ที่มีหนังศีรษะล้าน (คือไม่มีเส้นผมเลย) หรือผู้ที่มีผมบางมากประเภทมีแต่เส้นขนฝอย ๆ
 • ผู้ที่ต้องการซ่อนแผลเป็นที่เกิดขึ้นหลังจากการผ่าตัดยกหน้ายกคิ้ว หรือเส้นผมบริเวณจอนหายไปจากการผ่าตัดยกใบหน้า
 • ผู้ที่มีแผลเป็นที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผลไฟไหม้ หรือแผลติดเชื้อ

ปัจจุบันนี้เกือบร้อยละ 90 ของคนที่มาปลูกผมจะเป็นเพศชายที่มีภาวะผมบางทางพันธุกรรม (Androgenetic alopecia) หรือผู้ที่มีคนในครอบครัวผมบางศีรษะล้านแล้วตัวเองก็ผมบางตามไปด้วย โดยโรคนี้พบได้บ่อยมากประมาณกันว่า 30-50% ของผู้ชายทั่วโลกจะมีภาวะนี้

อาการผมร่วงจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามอายุ การปลูกผมสามารถปลูกได้กับกลุ่มผู้ชายเหล่านี้ตราบเท่ายังมีเส้นผมด้านข้างและด้านหลังหลงเหลือเยอะอยู่

ประเภทของการปลูกผม

ในปัจจุบันเทคนิคการปลูกผมที่นิยมแบ่ง 2 ประเภท คือ ปลูกผมด้วยวิธีผ่าตัด (FUT) กับวิธีเจาะ (FUE)

 • วิธีแรก (FUT) จะใช้การผ่าตัดเอาผมส่วนหนึ่งออกมาแล้วเย็บแผลให้ติดกัน

วิธีนี้จะไม่เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการไว้ผมสั้น เช่น ทรงนักเรียน สกินเฮด เนื่องจากแพทย์จะใช้มีดผ่าตัดผ่าบริเวณหนังศีรษะแล้วเย็บแผลให้ติดกัน ทำให้เห็นแผลเป็นได้ง่าย แผลจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ผ่าตัด จำนวนเส้นผมที่ตัดออกมา และเทคนิคการผ่าตัด

ข้อดีของการปลูกผม FUT

 • กราฟผมจาก FUT จะถูกคัดมาจากบริเวณที่เรียกว่า Safe zone/Sweet spot ซึ่งเป็นบริเวณที่เส้นผมแข็งแรงและมีโอกาสที่จะฝ่อหายไปตามอายุต่ำมาก
 • กราฟผมจะมีไขมันหุ้มรากมาก ช่วยป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อมนอกร่างกาย ทำให้มีอัตราการอยู่รอดสูงกว่า FUE
 • ไม่ทำให้ผมบริเวณ donor (ส่วนที่ผ่าตัดเก็บเส้นผม) บางลงแม้จะเก็บเส้นผมไปเป็นจำนวนมาก

ข้อเสียของการปลูกผม FUE

 • หลังผ่าตัดจะเกิดเป็นแผลเป็นยาว ซึ่งความกว้างของแผลเป็นจะมีขนาด 1-5 มม. จึงจำเป็นต้องไว้ผมยาว
  1 – 2 ซม. เพื่อซ่อนแผลเป็น
 • ไม่สามารถใช้เก็บเส้นขนที่บริเวณอื่นตามร่างกายได้ (เนื่องจากจะเกิดแผลเป็นยาว)
 • วิธีที่สอง FUE จะใช้หัวเจาะที่เล็กมาก ๆ ขนาด 0.7 – 1.0 มม. เจาะครอบเส้นผมแล้วดึงเส้นผมออกมา ซึ่งการทำ FUE นั้นสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น
 • Manual FUE วิธีนี้ปัจจุบันจะไม่ค่อยพบ โดยแพทย์จะใช้นิ้วมือจับหัวเจาะแล้วปั่นเจาะเส้นผมเองโดยตรง
 • Power FUE คือ การใช้มอเตอร์ไฟฟ้ามาแทนที่การหมุนด้วยนิ้วมือ ซึ่งจะช่วยทุ่นแรงในการเจาะ
 • Robotic FUE คือ ใช้หุ่นยนต์เจาะแทน ซึ่งแพทย์จะคอยควบคุมหุ่นยนต์อยู่ข้างๆ วิธีนี้มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับวิธีข้างต้น

การปลูกผม FUT วิธีนี้จะไม่เหมาะกับคนไข้ที่ต้องการไว้ผมสั้น เช่น ทรงนักเรียน สกินเฮด เนื่องจากแพทย์จะใช้มีดผ่าตัดผ่าบริเวณหนังศีรษะแล้วเย็บแผลให้ติดกัน ทำให้เห็นแผลเป็นได้ง่าย แผลจะสั้นหรือยาวขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ผ่าตัด จำนวนเส้นผมที่ตัดออกมา และเทคนิคการผ่าตัด

ข้อดีของการปลูกผม FUE

 • ผู้เข้ารับบริการสามารถไว้ทรงผมสั้น ๆ ได้ เนื่องจากแผลเป็นมีขนาดเล็ก กระจายไปทั่ว ทำให้ไม่สามารถมองเห็นแผลเป็นได้ง่าย
 • ไม่ต้องเย็บแผล จึงไม่ต้องเสียเวลามาตัดไหม
 • สามารถเก็บเส้นผม/ขนบริเวณอื่นมาปลูกผมได้ เช่น ขนเครา

ข้อเสียของการปลูกผม FUE

 • ผมจะบางลงชัดเจนหากเก็บเส้นผมเป็นจำนวนมาก (เช่น 3000-5000 กราฟขึ้นไป)
 • ไขมันหุ้มรากผมน้อยกว่า FUT จึงทำให้เส้นผมได้รับอันตรายบริเวณรากผมได้ง่ายกว่า

การเตรียมตัวก่อนและหลังผ่าตัด

ก่อนการผ่าตัดปลูกผม

ท่านไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมาก เนื่องจากเป็นการผ่าตัดเล็กคนไข้ไม่จำเป็นต้องดมยาสลบ แพทย์จะใช้วิธีการฉีดยาชาและให้ยาคลายความกังวลซึ่งจะทำให้มีอาการง่วงเล็กน้อย ซึ่งก่อนเข้ารับการผ่าตัด 2 สัปดาห์ ท่านจะต้องงดยาหรืออาหารเสริมที่มีผลทำให้เลือดออกง่าย หากผู้ที่จะเข้ารับบริการมีโรคประจำตัวท่านควรจะแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนการผ่าตัด

ข้อควรปฏิบัติหลังผ่าตัดปลูกผม

หลังปลูกผมเส้นผมจะมีลักษณะเป็นตอผมแล้วจะหลุดร่วงออกมาเองในช่วง 3 สัปดาห์ แล้วจะกลับมางอกใหม่ภายใน 4 – 6 เดือนต่อมา และหลังจากนั้น 9 – 12 เดือนผมจะเริ่มดูดีสามารถเซ็ตผมได้ตามปกติ แต่ท่านต้องดูแลรักษาผมที่ปลูกท่านจะต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุศีรษะไปกระแทกกับสิ่งใด ๆ

บทสรุป

ปลูกผม pantip ปัจจุบันนี้การปลูกผมถือเป็นการศัลยกรรมความงามประเภทหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ที่เข้ารับการปลูกผมจะเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากเพศชายจะพบกับปัญหาผมร่วงศีรษะล้านมากกว่าเพศหญิง ดังนั้นก่อนเข้ารับบริการท่านควรจะศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียดเนื่องจากการปลูกผมมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง

DoctorHairs.com

เซรั่มปลูกผม ปลูกผม ปลูกผมถาวร ศัลยกรรมผม แก้ปัญหาหัวล้าน ผมบาง ศัลยกรรมปลูกผม ปลูกผมถาวร ตัวช่วยในการแก้ปัญหาหัวล้าน ผมบาง