ปลูกผม1 กราฟ คืออะไร

การปลูกผม คือทางออกสำหรับคนที่มีผมบาง หัวล้าน และการปลูกผมได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะทำแล้วสามารถอยู่ได้อย่างถาวร ดังนั้นคนที่มีปัญหาเหล่านี้จึงมองหาคลินิกที่ให้บริการปลูกผมที่ไว้ใจได้ เพื่อปลูกผมให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ แต่ก่อนที่เราจะทำการปลูกผมเราต้องมีการศึกษา และประเมินกราฟที่จะใช้ในการปลูกผมก่อนว่า ปลูกผม1 กราฟ คืออะไร กราฟผม 1 กราฟจะมีเส้นผมอยู่ 4 เส้น หากเราจะทำการปลูกผมเราคงจะคิดกราฟผมของเราไม่ได้ เราต้องไปขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าบริเวณที่เราจะทำการปลูกผมนั้นจะต้องใช้จำนวนกราฟผมเท่าไหร่ เพราะราคาค่าปลูกผมคุณหมอเขาจะคิดเป็นกราฟ แต่ละคลินิกก็จะคิดไม่เหมือนกัน

กราฟผมคืออะไร

กราฟผมคือ กอผมไม่ใช่เส้นผมซึ่งในศีรษะของคน ๆ เดียวกันนั้นใน 1 กอผมสามารถมีได้ตั้งแต่ 1 เส้นผม ไปจนถึง 4 เส้นผม ซึ่งคนโดยมากสามารถมีทุกแบบบนศีรษะตัวเอง ดังนั้นคนไหนที่โชคดีมีเส้นผมหลายเส้นต่อ 1 กอก็จะได้ผลลัพธ์ที่แน่นอนกว่า ในระหว่างที่ท่านใดที่มีเส้นผมต่อกอเพียงแต่เส้นเดียว ก็ต้องใช้กราฟจำนวนมากหน่อย และใครที่มีกอผมมากก็จะได้เปรียบในการปลูกผมนั่นเอง

กราฟผมมีกี่ชนิด

ชนิดของกราฟผม 4 ชนิด ได้แก่

 • กราฟผมชนิด 1 เส้น หรือ 1-HAIR GRAFT จะมีเซลล์รากผมเพียง 1 เซลล์ และมีเส้นผม 1 เส้น
 • กราฟผมชนิด 2 เส้น หรือ 2-HAIR GRAFT จะมีเซลล์รากผม 2 เซลล์ และมีเส้นผม 2 เส้น
 • กราฟผมชนิด 3 เส้น หรือ 3-HAIR GRAFT จะมีเซลล์รากผม 3 เซลล์ และมีเส้นผม 3 เส้น
 • กราฟผมชนิด 4 เส้น หรือ 4-HAIR GRAFT จะมีเซลล์รากผม 4 เซลล์ และมีเส้นผม 4 เส้น

ประเมินกราฟปลูกผมอย่างไรไม่ให้โดนหลอก

ในส่วนของความหนาแน่นของปริมาณกราฟที่ใช้สำหรับการปลูกผมนั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย หากปลูกบริเวณด้านหน้าซึ่งเป็นบริเวณที่สำคัญ เราสามารถปลูกให้มีความหนาแน่นประมาณ 50 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร อย่างเช่น ถ้าหากมีพื้นที่ 30 ตารางเซนติเมตร ก็สามารถปลูกได้ประมาณ 1,500 กราฟ ซึ่งจะได้ปริมาณเส้นผมประมาณ 3,000 เส้น เป็นต้น สำหรับพื้นที่ด้านบนของศีรษะนั้น สามารถปลูกได้ระหว่าง 30-50 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตร สาเหตุที่เราอนุโลมให้ความหนาแน่นของเส้นผมที่ปลูกน้อยกว่าบริเวณด้านหน้า เนื่องจากว่าด้านบนศีรษะเป็นส่วนที่ไม่ได้เป็นที่สังเกตจากคนที่อยู่รอบข้างมากเท่าบริเวณด้านหน้า และบริเวณผมบางหรือหัวล้านในด้านบนมักมีขนาดใหญ่ เราจึงอาจจะต้องกระจายการปลูกผมให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุด อาทิเช่น ปลูกผมในพื้นที่ 120 ตารางเซนติเมตร ในขณะที่เรามีเส้นผมที่จะปลูกที่ 4,000 กราฟ หากต้องการปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดให้มีความหนาแน่นเสมอกัน ก็จะได้ความหนาแน่นอยู่ที่ 30 กราฟต่อหนึ่งตารางเซนติเมตรนั่นเอง ที่กล่าวมาก็เป็นการประเมินกราฟปลูกผม แต่ที่เราประเมินอาจจะไม่ตรงตามบริเวณที่คุณจะทำการปลูกทางที่ดีก่อนการปลูกผมคุณก็ควรจะปรึกษาหมอให้หมอประเมินให้คุณก่อนว่าคุณจะต้องใช้กราฟผมเท่าไหร่ถึงจะได้ตามความต้องการจะดีที่สุดค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทำซ้ำอีก

ปัจจัยที่ทำให้กราฟผมรอดหรือตาย

การปลูกผมใช้เวลานาน ถ้าไม่ชำนาญหรือทำไม่ถูก กราฟก็จะตาย เมื่อนำไปปลูกก็จะไม่ขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการรอดหรือการตายกราฟปลูกผม มีดังนี้

 1. ความชื้น (HYDRATION) กราฟจะตายถ้าเกิดขาดความชื้นที่เพียงพอ
 2. อุณหภูมิ (TEMPERATURE) อุณหภูมิที่ดีที่สุดสำหรับในการรักษากราฟคืออุณหภูมิ 4°C
 3. 3.น้ำยาแช่กราฟ (STORAGE SOLUTION) เมื่อนำกราฟออกมาจากหนังศีรษะเพื่อนำไปปลูก จะต้องเก็บไว้ภายในน้ำยาที่แช่เย็น แล้วก็มีคุณสมบัติที่ดี และเหมาะสมกับกราฟ ได้แก่ มีสารอาหาร ความเป็นกรด-ด่างที่พอเหมาะ
 4. ในเวลาที่กราฟอยู่นอกร่างกาย (TIMING) หากกราฟอยู่นอกร่างกายนานจนเกินไปก่อนนำไปปลูก กราฟจะตายเพิ่มขึ้น อัตราการขึ้นของเส้นผมก็จะลดน้อยลง หรือการปลูกผมไม่เป็นผลนั่นเอง

กราฟผมหลุด เกิดจากอะไร

การที่กราฟผมหลุดหลังปลูกผม มาจาก 2 ปัจจัย ดังนี้

 1. หมอและทีมงาน
 • หมอเจาะรูเท่ากันทุกรูสำหรับเพื่อการฝังกราฟผมเพื่อความสะดวก โดยไม่ได้พิจารณาถึงว่า กราฟผมชนิด 1 เส้น 2 เส้น 3 เส้น มีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกัน กราฟตัวเล็กก็อาจจะหละหลวมไป หลุดออกง่าย กราฟตัวใหญ่ ก็อาจจะคับไป ทำให้กราฟตายได้ รูที่เจาะจำเป็นต้องให้มีขนาดพอดีกับกราฟชนิดต่าง ๆ จะมีผลให้กราฟผมขึ้นดี และไม่หลุดง่าย
 • ฝังกราฟไม่ลึกพอ หรือตื้นเกินไป
 1. คนไข้
 • ดูแลหลังปลูกผมไม่ดี อาทิเช่น หัวไปชนกับของแข็ง เอามือไปสัมผัส เอาผ้าก็อซไปซับเลือด ทำให้กราฟผมหลุดติดออกมา
 • สระผมไม่ถูกวิธี อาทิเช่น ขยี้ตรงบริเวณที่ปลูกผม

สำหรับในการปลูกผมแต่ละครั้ง หมอจะคำนวณว่าควรจะปลูกกี่กราฟดี เพื่อให้เหมาะสมกับบริเวณศีรษะล้าน ของคนไข้แต่ละคน คนไข้จำเป็นจะต้องให้หมอเป็นผู้ประเมินปริมาณกราฟ ให้เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป เพื่อให้ผลของการรักษาออกมาดีที่สุด

DoctorHairs.com

เซรั่มปลูกผม ปลูกผม ปลูกผมถาวร ศัลยกรรมผม แก้ปัญหาหัวล้าน ผมบาง ศัลยกรรมปลูกผม ปลูกผมถาวร ตัวช่วยในการแก้ปัญหาหัวล้าน ผมบาง