ปลูกผม 1000 กราฟ คืออะไร?

ปลูกผม 1000 กราฟ การปลูกผม คือ การย้ายเซลล์รากผมที่มีความแข็งแรง ส่วนใหญ่จะใช้รากผมบริเวณด้านหลังศีรษะหรือตรงท้ายทอย เพื่อนำมาปลูกในตำแหน่งที่ต้องการหรือบริเวณที่เกิดปัญหา ซึ่งแพทย์ผู้ชำนาญการจะเป็นผู้ประเมินจำนวนพื้นที่ของปัญหาที่จะต้องปลูกผม ซึ่งแพทย์จะเรียกพื้นที่ ที่คำนวณออกมาเป็นจำนวนกราฟ และคำว่าจำนวนกราฟ ที่ใคร ๆ ต่างก็สนใจว่าคืออะไร เรามาหาคำตอบกันค่ะ

กราฟ คืออะไร

กราฟ คือ หน่วยของรูขุมขน หรือเรียกอีกอย่างว่า กอผม โดยที่ใน 1 กราฟ จะมีเส้นผมอยู่ประมาณ 1 – 4 เส้น แต่โดยเฉลี่ยจะมี 2 เส้นใน 1 กอผม

การปลูกผมนั้นจะต้องพิจารณาความหนาแน่นของจำนวนกราฟที่จะใช้ในการปลูกจากหลายปัจจัย เช่น ถ้าปลูกบริเวณด้านหน้า แพทย์สามารถปลูกให้มีความหนาแน่นประมาณ 50 กราฟ/ 1 ตร.ซม. ได้ เช่น มีพื้นที่ด้านหน้าที่ต้องการปลูก
30 ตร.ซม. ก็สามารถปลูกได้ 1,500 กราฟ

การปลูกบริเวณด้านบน แพทย์สามารถปลูกให้มีความหนาแน่นได้ระหว่าง 30-50 กราฟ/ 1 ตร.ซม. ที่ความหนาแน่นไม่เยอะเท่าด้านหน้า เพราะด้านบนของศีรษะเป็นส่วนที่ไม่ได้เป็นที่สังเกตเท่าไหร่นัก จึงไม่จำเป็นต้องมีความหนาแน่นมาก เพียงแต่ปลูกให้ครอบคุลมพื้นที่มากที่สุด

เนื่องจากสัดส่วนของกราฟผมชนิด 1 เส้น 2 เส้น 3 เส้นและ 4 เส้น ของคนแต่ละคนแตกต่างกัน การปลูกผมด้วยจำนวนกราฟเท่ากัน แต่จำนวนเส้นผมที่ได้จะไม่เท่ากัน เช่น บางคนปลูกผม 1000 กราฟ อาจได้เส้นผมเพียง 1000-1500 เส้น ในขณะที่อีกคนอาจจะได้เส้นผมถึง 2000-2500 เส้น

คนที่ผมหนาก็มักจะมีสัดส่วนของกราฟผมชนิด 2 เส้นหรือ 3 เส้นมากกว่าคนผมบาง เมื่อปลูกผมด้วยกราฟจำนวนเท่ากัน คนผมหนาจะได้เส้นผมมากกว่าคนผมบาง

ปลูกผม 1 ครั้ง สูงสุดได้กี่กราฟ

จำนวนกราฟผมสูงสุดในการปลูกผม 1 ครั้ง อยู่ที่ประมาณ 3000-4000 กราฟ ซึ่งการปลูกผมด้วยจำนวนกราฟผมมาก ๆ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี เพราะ

 • การปลูกผมสูงสุดในแต่ละครั้ง ไม่ควรปลูกเกิน 2500-3000 กราฟ
 • การปลูกผมในปริมาณกราฟมาก ๆ จะไม่ปลอดภัย เนื่องจากว่าต้องใช้ยาชาปริมาณมาก อาจเกิดผลข้างเคียงจากยา หรือใช้ยาชาจนเกินขนาด
 • การปลูกผมในปริมาณกราฟมาก ๆ จะใช้เวลานาน ซึ่งกราฟผมจะตายเนื่องจากอยู่นอกร่างกายนานจนเกินไป ทำให้ปลูกผมไม่ขึ้น
 • การปลูกผมในจำนวนกราฟมาก ๆ จะเกิดความอ่อนล้าทั้งคนไข้และทีมงานปลูกผม ทำให้ประสิทธิภาพลดลง

กราฟผมจะรอดหรือตาย มีสาเหตุจากอะไรได้บ้าง

 • อุณหภูมิ (TEMPERATURE) อุณหภูมิที่ดีที่สุดในการเก็บรักษากราฟคืออุณหภูมิ 4°C
 • น้ำยาแช่กราฟ (STORAGE SOLUTION) เมื่อนำกราฟออกจากหนังศีรษะเพื่อนำไปปลูก ต้องเก็บไว้ในน้ำยาที่แช่เย็น และมีคุณสมบัติที่ดี และเหมาะสมกับกราฟ เช่น มีสารอาหาร ความเป็นกรด – ด่างที่พอเหมาะ
 • ความชุ่มชื้น (HYDRATION) กราฟจะตายหากขาดความชุ่มชื้นที่เพียงพอ (DEHYDRATION)
 • เวลาที่กราฟอยู่นอกร่างกาย (TIMING) หากกราฟอยู่นอกร่างกายนานจนเกินไปก่อนนำไปปลูก กราฟจะตายเพิ่มขึ้น อัตราการขึ้นของเส้นผมก็จะลดลง

กราฟผม ได้มาอย่างไร

 • ถ้าเป็นการปลูกผมแบบ FUT

แพทย์จะใช้การตัดเนื้อเยื่อที่มีเส้นผมออกมาเป็นแถบผม แล้วนำไปแบ่งแยกออกเป็นแต่ละกราฟด้วยกล้องจุลทรรศน์ ก่อนที่จะนำกราฟไปปลูก

 • ถ้าเป็นวิธีปลูกผมแบบ FUE

แพทย์จะใช้เครื่องมือเจาะออกมาเป็นกราฟแต่ละตัว แล้วนำไปปลูกได้เลย การปลูกผมแบบ ROBOT ก็ใช้หุ่นยนต์หรือแขนกลปลูกผม เจาะออกมาเป็นกราฟแต่ละตัวเช่นเดียวกัน

กราฟปลูกผมเอามาจากไหน ?

นอกจากเส้นผมบนหนังศีรษะแล้ว กราฟผมยังสามารถนำมาจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย เช่น

 • หนวด เครา
 • ขนหน้าอก
 • ขนรักแร้
 • ขนหน้าแข้ง ขนหัวเหน่า
 • ส่วนใหญ่แพทย์จะนิยมนำกราฟผมมาจากเซลล์รากผมด้านหลังตรงบริเวณท้ายทอย เพราะเป็นเซลล์ผมถาวร (PERMANENT HAIR FOLLICLE) และเมื่อนำเส้นผมมาปลูก ก็จะดูเป็นธรรมชาติมากว่าการเอาขนจากส่วนอื่นของร่างกายมาปลูก

เมื่อทำการปลูกผมแล้วมีโอกาสที่ผมจะหลุดได้หรือไม่ และถ้าหลุดมีสาเหตุเกิดจากอะไร

การที่กราฟผมหลุดหลังปลูกผม มาจาก 2 สาเหตุ ดังนี้

แพทย์และทีมงาน
 • แพทย์เจาะรูเท่ากันทุกรูในการฝังกราฟผมเพื่อความสะดวก โดยไม่ได้คำนึงถึงว่า กราฟผมชนิด 1 เส้น 2 เส้น 3 เส้น มีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากัน ดังนั้นการเจาะรูจึงควรให้มีขนาดพอดีกับกราฟชนิดต่าง ๆ จะทำให้กราฟผมขึ้นดี และไม่หลุดง่าย
 • ฝังกราฟไม่ลึกพอ หรือตื้นเกินไป
คนไข้
 • ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ หรือดูแลตัวเองหลังปลูกผมไม่ดี เช่น ศีรษะไปชนกับของแข็ง เอามือไปสัมผัส เอาผ้าก๊อซไปซับเลือด ทำให้กราฟผมหลุดติดออกมา
 • สระผมผิดวิธี เช่น ขยี้ตรงบริเวณที่ปลูกผม

บทสรุป

การปลูกผม 1000 กราฟ ในการปลูกผมแต่ละครั้ง แพทย์จะคำนวณว่าควรปลูกกี่กราฟดี เพื่อให้เหมาะสมกับบริเวณศีรษะล้าน ของคนไข้แต่ละคน คนไข้จึงควรให้แพทย์เป็นผู้ประเมินจำนวนกราฟ ให้เหมาะสมเป็นราย ๆ ไป และก่อนเข้ารับบริการปลูกผมท่านควรจะทำการศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียด ทั้งนี้เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด และก่อนเข้ารับบริการปลูกผมท่านควรจะทำการศึกษาหาข้อมูลให้ละเอียด

DoctorHairs.com

เซรั่มปลูกผม ปลูกผม ปลูกผมถาวร ศัลยกรรมผม แก้ปัญหาหัวล้าน ผมบาง ศัลยกรรมปลูกผม ปลูกผมถาวร ตัวช่วยในการแก้ปัญหาหัวล้าน ผมบาง